Skip to main content

Pomiar przepływu
sprężonego powietrza

Wiesz, ile sprężonego powietrza zużywasz w firmie?

Chcesz mieć pewność, że Twoja sprężarka pracuje z maksymalną wydajnością i nie potrzebuje przeglądu?

Ile sprężonego powietrza pobiera Twoja maszyna?

Dzięki usłudze pomiaru przepływu otrzymasz informację na temat pracy, zużycia powietrza i wydajności maszyn oraz Twojej instalacji. Sprawdzisz również jaki koszt generuje sprężone powietrze w firmie.

  Skontaktuj się z nami

  Wysyłając formularz akceptuję Regulamin korzystania z serwisu air-com.pl i Politykę Prywatności.

  Lub zadzwoń

  Mateusz Kowalski
  Doradca Techniczny
  451 054 440

  Jak wygląda pomiar przepływu

  Tak wygląda proces, którego rezultatem jest przedstawienie raportu zapotrzebowania na sprężone powietrze całego zakładu oraz poszczególnych maszyn i urządzeń.

  1

  Wyznaczenie miejsca pomiaru

  Odpowiednie miejsce pomiaru
  gwarantuje adekwatny wynik.
  2

  Dobór urządzenia pomiarowego

  W zależności od miejsca pomiaru
  dobieramy odpowiedni sposób
  montażu oraz dobór urządzenia.
  3

  Montaż
  przepływomierza

  Jeśli wybrane miejsce spełnia warunki do pomiaru - przyjedziemy na miejsce zamontować i skonfigurować urządzenie.
  4

  Czas pomiaru

  Czas pomiaru jest uzależniony od wartości i informacji jakie chcemy uzyskać. Jest on ustalany indywidualnie.
  5

  Raport

  W raporcie zamieszczamy informacje w formie tabeli danych oraz wykresu. Dzięki temu możemy zobaczyć jak przepływ powietrza wygląda w perspektywie czasu.
  6

  Oferta działań optymalizacyjnych

  Oferujemy przygotowanie planu naprawczego/modernizacji, który może być zrealizowany przy naszym wsparciu lub we własnym zakresie.
  7

  Cykliczny pomiar

  W celu pełnej kontroli nad pracą instalacji zalecamy cykliczny pomiar. Jeśli instalacja nie ulega zmianie rekomendujemy pomiar kontrolny raz w roku.

  Korzyści płynące z regularnych pomiarów przepływu sprężonego powietrza

  kontrola stabilności funkcjonowania instalacji
  dane porównawcze pozwalają na zbadanie kondycji instalacji i urządzeń
  uslugi.air-com.pl
  możliwość weryfikacji i oceny zapotrzebowania na nowy kompresor oraz odpowiedni jego dobór

  Przykładowe elementy raportu

  Poniżej prezentujemy przykłady ilustrujące rezultaty pomiaru przepływu sprężonego powietrza. Wizualizacja danych z określonego odcinka czasu pomiaru.

  Wybierz sprawdzonego partnera

  Od ponad 20 lat zajmujemy się kompleksowo sprężonym powietrzem. Dostarczamy produkty i usługi dla wszystkich gałęzi przemysłu. Pracujemy według światowych standardów, dając naszym klientom najwyższej jakości usługi oraz współpracujemy ze głównymi dostawcami sprężonego powietrza. Dzięki naszym działaniom firmy zwiększają swoją produktywność i tym samym konkurencyjność na rynku. Możemy śmiało polecić najlepsze urządzenia dla danego zastosowania lub poprawić efektywność istniejących już sieci sprężonego powietrza.

  Doświadczenie, rozwój i profesjonalizm to wartości,
  które otrzymują Państwo od nas.

  FAQ - Najczęściej zadawane pytania

  Jakie czynniki wpływają na cenę usługi pomiaru przepływu?

  Najważniejsze czynniki definiujące cenę pomiaru to ilość punktów pomiarowych oraz okres, przez jaki będą dokonywane pomiary. Dodatkowo na wycenę może wpłynąć miejsce pomiaru (duże wysokości i konieczność korzystania z drabin lub podnośników).

  Co wchodzi w zakres prac wykonywanych podczas pomiaru przepływu?

  Przy pomiarach przepływu, oprócz samej czynności mierzenia i odczytu danych, montujemy przepływomierz w sposób umożliwiający prawidłowy pomiar, bezpośrednio uzależniony od miejsca pomiaru. Może być to opaska pomiarowa, dopasowane przyłącza lub specjalna sekcja pomiarowa.

  Czy pomiar dotyczy tylko głównych rurociągów czy również mogę sprawdzić konkretne odbiorniki sprężonego powietrza?

  Pomiar możemy wykonać w każdym miejscu, gdzie jest zasilanie sprężonym powietrzem. Dobór odpowiednich miejsc pomiaru wyznaczamy indywidualnie po konsultacji.

  Kto wykonuje pomiar?

  Wszystkie czynności pomiaru (włącznie z wyceną przed jego rozpoczęciem) wykonuje doświadczony specjalista Air-Com Pneumatyka-Automatyka. On również, po zakończeniu czynności pomiarowych, sporządza oraz przedstawia raport z pomiarów.

  W jakich porach przeprowadzany jest pomiar?

  Data oraz szczegółowa pora wykonania pomiaru każdorazowo jest uzgadniana z klientem. Pomiary przepływu w głównych instalacjach możemy przeprowadzić bez przerywania ich pracy. Pomiary odbiorników sprężonego powietrza wymagają krótkotrwałego wyłączenia ich na czas instalacji i wypięcia urządzenia pomiarowego.

  Co otrzymuje klient po przeprowadzonych pomiarach?

  Usługa pomiaru przepływu sprężonego powietrza obejmuje wykonanie montażu i demontażu urządzenia pomiarowego, przeprowadzenie pomiarów oraz sporządzenie i przekazanie klientowi raportu z dokonanymi wynikami pomiarów. Dodatkowo jeśli podczas pomiarów zobaczymy nieprawidłowości, proponujemy w raporcie działania optymalizacyjne.

  W jakim terminie dostarczany jest raport z pomiarów?

  Raport dostarczamy klientowi w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia pomiarów. Raport jest dostępny w formie elektronicznej (on-line). O ewentualnych opóźnieniach w dostarczeniu raportu informujemy klienta z wyprzedzeniem.

  Jakie korzyści daje pomiar?

  Informacje ujęte w raporcie pozwalają na oszacowanie kosztów sprężonego powietrza w firmie. Pomiary wykonywane bezpośrednio na maszynach pozwalają na lepsze oszacowanie kosztów jednostkowych pojedynczego urządzenia. Dzięki odpowiednim pomiarom oraz interpretacji wyników możemy również zapobiegać awariom sprężarek oraz konkretnych odbiorników sprężonego powietrza.

  Jak często powinno się wykonywać pomiary?

  Na podstawie doświadczeń specjalistów Air-Com Pneumatyka-Automatyka, wynikłych z dużej ilości przeprowadzonych pomiarów, możemy wskazać, że optymalna częstotliwość wykonywania pomiarów to min. raz w roku.

  Dlaczego pomiary przepływu sprężonego powietrza są ważne dla mojej firmy?

  Pomiar przepływu pozwala na poznanie zużycia powietrza w instalacji lub odbiorników oraz ich wydajności. Dzięki pomiarowi możemy określić jaki koszt dla firmy generuje sprężone powietrze.

  Czym są pomiary przepływu sprężonego powietrza?

  Pomiar przepływu sprężonego powietrza polega na montażu urządzenia badającego przepływ na głównej instalacji lub przy odbiornikach. Zarejestrowane dane przetworzone w raporcie pozwalają na wskazanie przepływu chwilowego, całkowitego oraz ciśnienia. Dane ukazane są w przejrzysty sposób w formie wykresu oraz tabeli.